Adjudicació del servei de senyalització horitzontal en les carreteres de la xarxa viaria de la Diputació de Tarragona

10 maig 2013